Câu hỏi 20 tháng 12 là ngày gì? Đúng nhất đọc ngay được rất nhiều quý độc giả tìm kiếm hãy cùng rovapharma.com tìm hiểu nhé

Ngày 20 tháng 12 là cung gì, ngày 20 tháng 12 là cung gì, Rovapharma.com giải đáp ngày 20 tháng 12 là ngày gì tốt nhất.

Ngày 20 tháng 12 là thứ mấy?

Ngày 20 tháng 12 là Ngày quốc tế đoàn kết nhân loại Đoàn kết quốc tế của nhân dân.


Quảng cáo

Ngày quốc tế đoàn kết nhân loại là gì?

Ngày quốc tế đoàn kết nhân loại là ngày:

  • ngày kỷ niệm sự thống nhất của chúng ta trong sự đa dạng;
  • một ngày để nhắc nhở các chính phủ tôn trọng các cam kết của họ đối với các hiệp định quốc tế;
  • một ngày để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của sự đoàn kết;
  • một ngày thúc giục tranh luận về các cách thúc đẩy sự thống nhất để đạt được các Mục tiêu Phát triển
  • Sự kiên trì bao gồm xóa đói giảm nghèo;
  • Ngày hành động kêu gọi những sáng kiến ​​mới để xóa đói giảm nghèo được chia sẻ với các bạn trên Rovapharma.com.

Bắt đầu Ngày quốc tế đoàn kết nhân loại

Thông qua các sáng kiến ​​như thành lập Quỹ Đoàn kết Thế giới để xóa đói giảm nghèo và tuyên bố Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại, khái niệm đoàn kết được phát huy như một vai trò quan trọng trong việc chống đói nghèo và với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

Khái niệm thống nhất đã xác định công việc của Liên hợp quốc kể từ khi thành lập. Sự ra đời của Liên hợp quốc đã đoàn kết các dân tộc và các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy hòa bình, nhân quyền và phát triển kinh tế, xã hội. Tổ chức được xây dựng trên nguyên tắc đoàn kết và hòa hợp của các thành viên, thể hiện ở khái niệm an ninh tập thể dựa trên sự đoàn kết của các thành viên để đoàn kết “duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, Rovapharma.com chia sẻ với các bạn.


Quảng cáo

Trong sự thống nhất, Tổ chức cũng dựa trên “sự hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế có tính chất kinh tế, xã hội, văn hóa hoặc nhân đạo”.

Đại hội đồng, vào ngày 22 tháng 12 năm 2005, bằng nghị quyết 60/209 đã công nhận sự đoàn kết là một trong những giá trị cơ bản và phổ quát làm nền tảng cho các mối quan hệ của con người trong thế kỷ 21, và về mặt này, đã quyết định công bố ngày Ngày quốc tế đoàn kết nhân loại ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Theo nghị quyết 57/265, Đại hội đồng, ngày 20 tháng 12 năm 2002, thành lập Quỹ Đoàn kết Thế giới, được thành lập vào tháng 2 năm 2003 với tư cách là quỹ ủy thác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc. Mục tiêu của nó là xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển con người và xã hội ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở những phân khúc dân số nghèo nhất của họ, Rovapharma.com chia sẻ với bạn.

Bạn đang xem bài viết: 20 tháng 12 là ngày gì? Đúng nhất đọc ngay tại rovapharma.com


#tháng #là #ngày #gì #Đúng #nhất #đọc #ngay

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.