Câu hỏi Nội dung về các vùng biển không đúng quy định Công ước Liên hợp quốc về Luật biển? được rất nhiều quý độc giả tìm kiếm hãy cùng rovapharma.com tìm hiểu nhé

Nội dung biển nào không phù hợp với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, trả lời câu hỏi để biết các quy định của Luật Biển 1982 và Luật Biển Việt Nam 2012.

Nội dung nào sau đây liên quan đến các vùng biển là không phù hợp với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển?

Nội dung các khu vực biển không phù hợp với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển là ranh giới ngoài của vùng giáp ranh cách đường cơ sở 24 hải lý.


Quảng cáo

Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, vùng biển nào thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển?

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, các vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển hơn Nội thủy và lãnh hải đại dương
(Điều 2 Công ước Luật Biển năm 1982).

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, vùng biển nào tiếp giáp với vùng nước bên trong, nằm ngoài đường cơ sở và có chiều rộng không quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở theo quy định của Công ước. ?

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, vùng biển tiếp giáp với vùng nội thủy, ngoài đường cơ sở và có chiều rộng không vượt quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở được thực hiện theo Công ước về lãnh hải (Điều 3 của Công ước về Luật biển năm 1982).

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, khu vực nào ngoài lãnh hải và tiếp giáp lãnh hải không được vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở từ đó đo chiều rộng lãnh hải?

Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, khu vực ngoài lãnh hải và tiếp giáp lãnh hải không được vượt quá 200 hải lý kể từ từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải là thềm lục địa (Điều 55 và 57 Công ước Luật Biển năm 1982).

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, một quốc gia ven biển không được thiết lập luật và quy định liên quan đến việc đi lại vô tội vạ qua lãnh thổ của vùng biển này, điều nào sau đây?

Theo Công ước về Luật Biển năm 1982, một quốc gia ven biển không được thiết lập luật và quy định liên quan đến việc đi lại vô tội vạ trong lãnh thổ biển. hạng mục thiết kế, xây dựng hoặc thiết bị của tàu nước ngoài, nếu nó không ảnh hưởng đến các quy tắc hoặc quy định quốc tế được chấp nhận chung (Đáp án D (Khoản 1, 2 Điều 21 Công ước Luật Biển năm 1982).


Quảng cáo

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, ai là người thực thi các quyền chủ quyền trên thềm lục địa đối với hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình?

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, chủ thể thực hiện quyền chủ quyền trên thềm lục địa về thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên. bản thân là một Quốc gia ven biển (Điều 77 Công ước Luật Biển năm 1982).

Theo Luật Biển 2012 của Việt Nam, trên lãnh thổ biển của Việt Nam, tàu của các nước được hưởng những quyền gì?

Theo Luật Hàng hải Việt Nam 2012, trên lãnh thổ biển Việt Nam, tàu biển các nước có quyền quyền đi lại vô tội; Đối với tàu quân sự nước ngoài nếu thực hiện quyền này thì phải báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. (Khoản 2 Điều 12 Luật Biển Việt Nam 2012).

Theo Luật Biển Việt Nam 2012, ai có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo và các thiết bị, công trình biển trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam?

Theo Luật Hàng hải Việt Nam 2012, chủ thể có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo và các thiết bị, công trình hàng hải trong vùng đặc quyền kinh tế và Thềm lục địa của Nhà nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Khoản Điều 34 Luật Biển Việt Nam 2012).

Theo Luật Biển Việt Nam 2012, ngành kinh tế hàng hải nào không được Nhà nước ưu tiên phát triển?

Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nhà nước không ưu tiên tập trung phát triển ngành kinh tế biển là xuất nhập khẩu thủy sản. (Khoản 3, 4, 6 Điều 43 Luật Biển Việt Nam 2012), Rovapharma.com chia sẻ cùng bạn.

Bạn đang xem bài viết: Nội dung về các vùng biển không đúng quy định Công ước Liên hợp quốc về Luật biển? tại rovapharma.com


#Nội #dung #về #các #vùng #biển #không #đúng #quy #định #Công #ước #Liên #hợp #quốc #về #Luật #biển

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.